Zapisnik nadzornega odbora za leto 2021

NO RD Žiri je dne 01.03.2022 ob 17.00 uri, opravil inventuro OS in DM in pregled finančnega

poslovanja za leto 2021.

 

Po opravljeni inventuri, NO predlaga OZ za odpis, naslednje artikle :

Po pregledu finančnega poslovanja, je NO ugotovil naslednje :

Poslovanje je ažurno in pregledno. Gotovine v blagajni je 2478,18 EUR, kar je po bilanci točno.

Prejemki in izdatki so pregledni in pravilno knjiženi.

 

NO potrjuje finančno poročilo za leto 2021.

PREDSEDNI NADZORNEGA ODBORA :

JOŽE ČEPIN

ČLANA NO :

UROŠ KUNC

 VITAL JUSTIN - NAMESTNIK

 

Žiri, 1.03.2022

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates