Biti ribič je več, kot le loviti ribe

Kaj počnemo ribiči?

Verjetno bi bil prvi odgovor vsakega vprašanega, da ribiči lovimo ribe, vendar smo ribiči tudi ekologi, naravovarstveniki in še veliko več, skratka ljubitelji narave v celoti. Seveda vsak ribič na prvem mestu lovi ribe. To počnemo tudi žirovski ribiči, ki upravljamo zgornji del Poljanske Sore. Poljanska Sora se po 43 km spoji s Selško Soro in nato se Sora po devetih kilometrih zlije v Savo. Reko smo ribiči za lažje upravljanje razdelili v dva revirja, v pritokih pa sonaravno vzrejamo mladice avtohtone donavske (črnomorske)potočne postrvi. Poleg potočnih postrvi reko Soro v največjem številu zastopajo še lipan, sulec, klen in šarenka ter druge za ribiče manj zanimive vrste.


DONAVSKA (ČRNOMORSKA) POTOČNA POSTRV (SAMO TRUTTA)

Potočna postrv je med ribiči predvsem muharji zelo cenjena. V Sori jo lovimo od 1. aprila do 30. septembra. Potočne postrvi lahko na osnovi genetskih razlik in razširjenosti delimo v tri skupine, in sicer na atlantski, sredozemski in donavski tip. Pri nas je domorodni donavski tip potočne postrvi in v manjšem obsegu tudi sredozemski,ki pa ga praktično ne najdemo več. Z leti je k nam prišel tudi atlantski tip potočne postrvi, in sicer kot ribogojska linija tega tipa, ki se najpogosteje vzreja za prehrano. Vse tri skupine se pogosto križajo, prav tako pa se potočna postrv v jadranskem porečju križa tudi s soško postrvjo in da plodne potomce. Določevanje postrvi je zelo zapleteno in zahteva veliko znanja in izkušenj. Postrvi so namreč zelo raznolike. V istem vodotoku lahko najdemo zelo različne, ki pa se predvsem razlikujejo v obarvanosti. Še težje je določevanje zaradi človekovega naseljevanja in preseljevanja postrvi. Vse večji pomen dobiva donavska postrv, ki je predmet posebnih raziskav, ki naj bi omogočile vrnitev avtohtone donavske postrvi v njen nekdanji življenjski prostor. Zaradi naseljevanja drugih vrst postrvi v preteklosti najdemo čisto donavsko postrv le še v najbolj odmaknjenih potokih, v katere nikoli niso vlagali rib. Za vse tipe potočnih postrvi velja, da imajo valjasto telo z veliko glavo in s široko ustno režo. Osnovna barva je od srebrne do zlato rumenkaste, z različnimi odtenki, in je precej odvisna od življenjskega okolja ter hrane. Za vse so značilne črne ali rdeče pike različnih velikosti in oblik, ki so lahko posejane le po enem delu ali po celotnem telesu. Težko bi našli dve enaki potočni postrvi. Kot za vse postrvi je tudi za potočne značilna majhna hrbtna predrepna plavut, ki ji pravimo tudi tolščenka. Kožo imajo močno, prekrito večinoma z majhnimi luskami, ki jih pred uporabo ni potrebno odstraniti. Njihovo meso je čvrsto, kompaktno in sočno, z malo maščobami.

VZREJA POTOČNIH POSTRVI V RIBOGOJNICI

Ribiči se zavedamo, da je ohranjanje ribjih vrst in vodotokov pomembna naloga, ki jo ribičem zaupa država, saj smo ribiči najpomembnejši varuhi voda. Prav zato smo žirovski ribogojci sklenili, da bomo posebno pozornost namenili vzreji potočne postrvi, ki naseljuje Poljansko Soro. Ker je za vzdrževanje stabilne populacije potrebno potočno postrv konstantno vlagati v vodotoke, je naša prioriteta reja mladic potočne postrvi. Ribiška družina Žiri upravlja z ribogojnico, ki smo jo v letu 2012temeljito prenovili, saj stari objekti niso bili več primerni za ribogojno dejavnost. Tako ribiči v zimskih mesecih iz plemenske jate pridobimo ikre potočne postrvi v vališču. Iz iker se izvali zarod, del tega ribiči za potrebe sonaravne vzreje naselimo v pritoke, del rib pa za namen direktnega poribljevanja reke Sore dalje redimo v ribogojnici.

RIBIČI KOT VARUHI VODA

Iz zgoraj napisanega je razvidno, da ribiči veliko časa namenimo vzreji in skrbi za ribe. Poleg tega pa veliko časa preživimo ob rekah in potokih in opravljamo druge naloge, kot je čiščenje in urejanje brežin, opozarjamo na divja odlagališča odpadkov ob rekah ipd. Ribiči s strokovnjaki sodelujemo pri posegih v vodotoke tako v fizičnem smislu kot tudi za potrebe spremljanja in obnove ribjih populacij. Skrbimo torej za reke in življenje v vodi in ob njej. Aktivni smo vse leto, ne le takrat, ko lovimo ribe. Naše delo je raznovrstno in zanimivo, zato v naše vrste vabimo vse, kijih zanimata ribolov in ohranjanje narave.

 

 

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates