Poročilo gospodarja in ribogojca za leto 2020

POROČILO GOSPODARJA IN RIBOGOJCA ZA LETO 2020

 

SMUKANJE

V sezoni 2020 – 2021 smo nasmukali 310.000 iker potočne postrvi

IZLOVI

V letu 2020 smo opravili 4 izlove, vsi so bili redni po RGN-u. Vse izlovljene ribe so bile vložene v oba ribolovna revirja.

Izlovili smo Popitovo grapo, Osojnico, Račevo in Rakulščico

 

 

VLAGANJA

V gojitvene pritoke smo vložili 70.000 kom zaroda potočne postrvi.

V zgornji ribolovni revir smo prav tako vložili 10.000 kom zaroda potočne postrvi.

V spodnji ribolovni revir smo vložili 600 kg šarenke.

PRODAJA KONZUMA

V letu 2020 smo prodali cca 850 kg šarenke.

OPRAVLJENE URE

V letu 2020 smo opravili 186 ur, od tega 45 za vlaganja ribe, 40 za izlove in

81 za dela v ribogojnici.

ZALOGA RIB NA DAN 31.12.2020

 V ribogojnici je bilo na dan 31.12.2020, naslednje stanje :

Šarenka 11.000 kom, potočne postrvi 11 -  17 1000 kom, potočne postrvi 19-20 44.000 kom in ikre potočne postrvi 310.000 kom.

 

Žiri, 20.01.2021

 

Ribogojec : Sabari Štefan __________________

Gospodar : Vital Justin     __________________

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates