Poročilo predsednika 2020

POROČILO PREDSEDNIKA OBČNEMU ZBORU O DELOVANJU RD ŽIRI V LETU 2020

V letu 20020 so v Ribiški družini Žiri potekale številne aktivnosti. Upravni odbor se je sestal na štirih rednih sejah, kjer smo obravnavali problematiko družine in sprejemali sklepe z vizijo pozitivnega dela celotne družine v skrbi za okolje kakor tudi za potrebe naših članov.

 

Tokrat nje leto nas je zaznamovalo z pandemijo Kovid 19, kar nam je onemogočilo normalno, planirano delovanje. Tokrat se je prvič zgodilo v vsej zgodovini ribiške družini Žiri, da je bil občni zbor članov izpeljan na daljavo in so bili člani o delovanju družine obveščeni preko spleta in redne pošte.

Tako kot vsako leto smo bili udeleženi na skupščini ZRD Ljubljana, kakor tudi na preostalih sejah ZRD Ljubljana.

Tako kot še marsikaj drugega, žal v letu 2020 ni bila izpeljana čistilna akcija na nivoju občine. Ravno v tem času je bila razglašena pandemija in prepoved druženja.


Velja poudarit, da je bilo tudi v preteklem obdobju korektno in konstruktivno sodelovanje z občino Žiri, kar se tiče posegov vodotoke, kakor tudi na ostalih področjih, ki so v interesu tako Občine kakor tudi članov RD Žiri.

Po spletu naključij je bila v začetku junija prekinjena pandemija in s tem omogočeno druženje na prostem do 100 ljudi. Na osnovi tega smo v letu 2020  izpeljali piknik pri ribogojnici, ki je bil tudi v tem letu zaključen z pozitivnim rezultatom. Vse  sodelujočim pri organizaciji in izvedbi izrekam zahvalo. Velja poudarit, da nam je s tem uspelo izpeljati edino javno prireditev v občini v tem letu.

V preteklem letu, med drugim tudi zaradi Kovida 19 ni bilo večjih posegov v vodotoke na območju upravljanja Ribiške družine Žiri.


Glede na preteklo leto, ko smo ugotavljali, da nam povzroča velike težave vzreja zaroda potočne postrvi umirjevalnik dovoda vode v ribogojnico zaradi zaplinitve vode, smo se odločili na pobudo gospodarja in umirjevalnik odstranili.

Z odstranitvijo le teh, pa smo za ribogojnico dodatno postavili še tri cisterne, vsaka kapacitete 500 litrov za vzrejo potočne postrvi zaroda 1+. Pri postavitvi le teh pa smo ob enem še povečali nadstrešek za ribogojnico in s tem zaščitili novo postavljen bazene. Tako smo v dveh letih povečali kapaciteto vzreje potočne postrvi kar na šest novih bazenov.

Kljub temu, da smo imeli v letu 2020 skoraj 4 mesece za prodajo konzuma zaprto ribogojnico in da nam je izpadla prodaj turističnih kart za 90 % ugotavljam, da zaključujemo eno najneugodnejših let vsaj finančno uspešno.

 

Dober prijem

Predsednik RD Žiri                                                                                                        Miro Mahnič

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates