Poročilo predsednika za leto 2021

POROČILO PREDSEDNIKA OBČNEMU ZBORU O DELOVANJU RD ŽIRI V LETU 2021

 

Tokrat žal moram pričeti poročilo za žalostno vestjo, da sta nas v letu 2021 zapustila kar dva člana. V prvi polovici leta nas je po kratki a pre kruti bolezni zapustil Iztok Kopač. V drugem delu leta pa dolgoletna članica Sely. Obema za prispevek pri delu in dolgoletnem članstvu poklon z minuto molka.

 

 

V letu 20021 so v Ribiški družini Žiri potekale številne aktivnosti. Upravni odbor se je sestal na petih rednih sejah, kjer smo obravnavali problematiko družine in sprejemali sklepe z vizijo pozitivnega dela celotne družine v skrbi za okolje kakor tudi za potrebe naših članov.

Tudi tokrat nje, kakor tudi preteklo leto nas je zaznamovalo z pandemijo Kovid 19, kar nam je onemogočilo normalno, planirano delovanje. Kakor preteklo leto tudi letos pravzaprav še ne vemo ali bomo lahko izpeljali občni zbor ali ne. Glede na trenutno situacijo upam, da bo občni zbor izpeljan konec marca.

Tako kot vsako leto smo bili udeleženi na skupščini ZRD Ljubljana, kakor tudi na preostalih sejah ZRD Ljubljana.

Tako kot še marsikaj drugega, žal v letu 2021 ni bila izpeljana čistilna akcija na nivoju občine.


Velja poudarit, da je bilo tudi v preteklem obdobju korektno in konstruktivno sodelovanje z občino Žiri, kar se tiče posegov vodotoke, kakor tudi na ostalih področjih, ki so v interesu tako Občine kakor tudi članov RD Žiri.

Po spletu naključij je bila v začetku junija prekinjena pandemija in s tem omogočeno druženje na prostem do 100 ljudi. Na osnovi tega smo v letu 2021  izpeljali piknik pri ribogojnici, ki je bil tudi v tem letu zaključen z pozitivnim rezultatom. Vse  sodelujočim pri organizaciji in izvedbi izrekam zahvalo. Velja poudarit, da nam je s tem uspelo izpeljati edino javno prireditev v občini v tem letu.

Kljub pandemiji in omejenemu gibanju smo v preteklem letu imeli dva večja posega v vodotoke, ki so nam dani v upravljanje, Že spomladi se je pričela sanacija ceste Fužine sovodenj, Na razdalji dveh kilometrov od mostu na Fužinah do vasi Koprivnik se še vedno izvajajo posegi v vodotok, ki nam pomeni velikokrat onemogočenj ribolov zaradi kaljenje vode. Z izvajalcem se skušamo terminsko usklajevati in s tem omogočati kolikor toliko normalen ribolov.

Drugi poseg je bil julija in avgusta na reki Sori, kjer je Elektro menjal cevi od jezu do elektrarne, Na tem delu je bil pravzaprav manjši poseg samo ob zamenjavi cevi preko reke Sore, ki je bil izveden zelo hitro in v skladu z vsemi dogovori.

V minulem letu smo dokončno zamenjali in s tem zaključili kar dva letni projekt zamenjave ograje ob gornjem delu ribogojnice. Na osnovi sklepa upravnega odbora in primerni finančni situaciji smo zamenjali tudi ograjo ob bazenu pred ribogojnico. V minulem letu smo pridobili ponudbo in tudi je UO sprejel sklep o zamenjavi strehe na ribogojnici, ki se je zaradi večjega finančnega zalogaja vlekel kar več let. Zaradi zime-slabega vremena se izvedba prestavi na prvo polovico leta 2022, za kar so sredstva zagotovljena.

 

Dober prijem

ŽIRI, 19.2.2022


Predsednik RD Žiri                                                                                                        Miro Mahnič

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates