Poročilo tajnika za leto 2021

 

V letu 2021 je RD Žiri štela 43 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 31 članov,1 članica,2 pridružena člana,  8 mladih ribičev in 1 častni član.

Upravni odbor RD Žiri je zasedal na 4. rednih sejah.

Zaradi smrti smo se poslovili od dolgoletne članice Sely DE BREA ŠUBIC in člana Iztoka KOPAČ.

 

V letu 2022 nas skupaj šteje 30 članov, častni član Tomaž Kržišnik in 9 mladih ribičev.

 

 Izobraževanja

 

  • Osi Gantar je uspešno opravil izpit za ribiškega Čuvaja in tečaj za delo z mladimi ribiči. Čestitamo!

 

Rekapitulacija člani v letu 2021 v primerjavi z leti 2018, 2019, 2020

 

Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kosih

 

Leto

2018

2019

2020

2021

Število lovnih dni

135

95

99

69

Šarenka

159

73

79

74

Potočna postrv

30

18

11

4

Klen

12

5

2

2

Lipan

1

6

0

3

Skupaj

337

202

102

92

 Graf 1: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

 

Rekapitulacija v kilogramih v letu 2021 v primerjavi z leti 2018, 2019 in 2020

 

 

Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kilogramih

Leto

2018

2019

2020

2021

Število lovnih dni

135

95

99

69

Šarenka

55

33,4

26,5

28

Potočna postrv

12,2

6,1

3,4

2,4

Klen

7,7

1,6

0

0,7

Lipan

0,4

2,2

0

0,9

Skupaj

75,3

43,3

29,9

32

 

Graf 2: Rekapitulacija revirja 16/A  in 16/A1 v kg

Glavne ugotovitve za let 2021:

 

-       Trend lovnih dni se še vedno zmanjšuje, količina uplena ostaja ja nizki raven.

  

-       Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v letu 2021 v primerjavi z leti 2018, 2019 in 2020

  

Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kosih

 

 

2018

2019

2020

2021

Število lovnih dni

32

26

30

31

Šarenka

23

10

9

10

Potočna postrv

0

4

2

3

Klen

0

2

1

2

Lipan

0

3

1

0

Skupaj kosov

23

19

13

15

 Graf 3: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih

Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v kilogramih v letu 2021 v primerjavi z leti 2018, 2019 in 2020

 

 

Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kg

 

 

 

2018

2019

2020

2021

Število lovnih dni

32

26

30

31

Šarenka

12

15

6,3

4,8

Potočna postrv

0

2

0,9

1,5

Klen

0

1

1

1

Lipan

0

1,5

0,6

0

Skupaj

12

19,5

8,8

7,3

 

 

Graf 4: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg

 

 

Glavne ugotovitve za leto 2021:

 

 

 

Ni večjih sprememb  glede na pretekla leta. Koristi se manj kot 10 % izdanih ribolovnih 

Mitja Kozamernik

Tajnik RD ŽIRI

Žiri, 22.2.2022

 

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates