Poročilo gospodarja in ribogojca za leto 2021

SMUKANJE

V sezoni 2021 – 2022 smo nasmukali 155.000 iker potočne postrvi

IZLOVI

V letu 2021 smo opravili 4 interventne izlove in 3 redne izlove po RGN-u. Vse izlovljene ribe so bile vložene v oba ribolovna revirja.

Izlovili smo Sovodenjščico, Rovtarico za sonaravno rejo in Zabrežnik, Javorščico in Soro na Fužinah dvakrat kot inervencijo.

 

VLAGANJA

V gojitvene pritoke smo vložili 60.000 kom zaroda potočne postrvi.

V zgornji ribolovni revir smo vložili 32.000 kom zaroda potočne postrvi.

V spodnji ribolovni revir smo vložili 420 kg šarenke, 395 kom večje potočne postrvi, 800 komadov enoletne potočne postrvi in 35.000 kom zaroda potočne postrvi

PRODAJA KONZUMA

V letu 2021 smo prodali cca 1016 kg šarenke.

OPRAVLJENE URE

V letu 2021 smo opravili 370 ur, od tega 54 za vlaganja ribe, 99 za izlove in

217 za dela v ribogojnici.

ZALOGA RIB NA DAN 31.12.2021

 V ribogojnici smo imeli 31.12.2021 naslednje kategorije rib :

Šarenka 6300 kom, PP14-17 290 kom, PP19-20 1170 kom, PP20-21 5100 kom in

PP21-22 148.000 kom.

 

 

Žiri, 2.03.2022

Ribogojec : Sabari Štefan __________________

Gospodar : Vital Justin     __________________

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates