Revir 16/A1

Revir je precej daljši od revirja 16/A in poteka od mostu v Starih Žireh pri cerkvi, pa do konca revirja RD Žiri, ki je na Hotaveljskem jezu blizu gostilne Lipan. Tudi v tem revirju je voda spremenljiva. Začne se v lipanskem pasu, kjer prevladujejo lipani in pa potočne postrvi, nižje po vodi tudi klen. V predelu Ledinice se voda malo razživi in obogati z kisikom. Po nekaj kilometrih bolj mirne vode obraščene z gostim grmovjem, pridemo do naslednja prepreka za prehod rib po toku navzgor je pa pri teniškem igrišču na Selu pri piknik prostoru Pristan. Voda pod jezom se po nekaj času zopet umiri in postane idealna voda za lipan kateri tudi prevladuje v tem delu. Po 3 kilometrih pridemo do naslednje prepreke, jez za HE na Fužinah. Sam voda v jezu je dokaj nizka, dno je pokrito z muljem in deloma prodom. Pod jezom je velik umetni tumf v katerem se nahajajo dokaj lepe ribe, ki jih je pa težko ujeti. Od tu naprej lahko najdemo v vodu poleg klena, ki prevladuje, tudi lipana potočno postrv in pa šarenko. Do Fužin je vodostaj vode nekoliko nižji in pa zelo dobro pretočen z raznimi globljimi »tumfi« in pa naravnimi pregradami. Na Fužinah postane voda zanimiva za turistični ribolov, saj je voda zelo lepo dostopne iz ceste. Čeprav je voda dokaj zahtevna, je pa ribolov v njej poplačan z uspehom saj se tu zelo dobro gospodari z vodo, tako kot povsod, le da se tukaj letno vlaga najmanj 600 kg šarenk in pa potočnih postrv. V tej vodi najdemo največ različnih vrst rib v naši reki Sori. Ulovimo lahko sulca, lipana, šarenko, potočno postrv, klena in ostali ribji drobiž. Revir se konča na jezu v Hotavljah.

Revir 16/A1 je namenjen tudi turističnemu ribolovu, za katerega dovolilnice lahko tudi nabavite na prodajnih mestih.

2012. Ribiška družina Žiri
Download Joomla Templates